Zarządzenie nr 68 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

 DZ. URZ. 2022.184
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania