Zarządzenie nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

 DZ. URZ. 2022.185
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania