Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji

 DZ. URZ. 2022.186
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania