Zarządzenie nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego w Policji

 DZ. URZ. 2022.187
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania