Zarządzenie nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

 DZ. URZ. 2022.188
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania