Zarządzenie nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

 DZ. URZ. 2022.189
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania