Zarządzenie nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji

 DZ. URZ. 2022.190
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania