Zarządzenie nr 75 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji

 DZ. URZ. 2022.191
Ogłoszony: 17.05.2022

Pliki do pobrania