Zarządzenie nr 77 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zasad wykonywania niektórych zadań na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

 DZ. URZ. 2022.201
Ogłoszony: 07.06.2022

Pliki do pobrania