Zarządzenie nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych zadań związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

 DZ. URZ. 2022.202
Ogłoszony: 13.06.2022

Pliki do pobrania