Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do usuwania informacji z bazy danych DNA i niszczenia próbek biologicznych


DZ. URZ. 2016.20
Ogłoszony: 2016-05-13