Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych


DZ. URZ. 2016.24
Ogłoszony: 2016-05-13

Pliki do pobrania