Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu “Hotspot – regional focus on migration”

Zamieszczony Data publikacji 26.04.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów przewidzianych do pełnienia służby w lokalizacjach oraz ośrodkach migracyjnych – „Hotspot – regional focus on migration”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 19 - 22 czerwca 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie migracji, funkcjonariusze porządku publicznego oraz przedstawiciele straży granicznej, w celu wzmocnienia koordynacji działań interwencyjnych oraz operacyjnych w miejscach gromadzenia się większej liczby migrantów. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP Komend Wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 5 maja 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz KWP/KSP nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj