Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu kryminalnego

Data publikacji: 11.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu kryminalnego – „Intelligence Led Policing – Intelligence Cycle”. Szkolenie odbędzie się w Grecji (Ateny) w dniach 02 - 04 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (wyżsi oficerowie organów ściągania, m. in. Policji, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej) z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej KGP, oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 26 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.