Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie identyfikacji ofiar katastrof

Data publikacji: 11.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie identyfikacji ofiar katastrof – "Disaster Victim Identification (DVI)". Szkolenie odbędzie się w Portugali (Loures) w dniach 10 – 13 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą wykwalifikowani eksperci zaangażowani w prace (koordynacja i zarządzanie) zespołami identyfikującymi ofiary katastrof. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 24 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.