Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów wytworzonych przy wykorzystaniu druku cyfrowego

Data publikacji: 26.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie wykrywania fałszywych dokumentów wytworzonych przy wykorzystaniu druku cyfrowego – „Detect false documents/digital printing”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 17 - 20 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (oficerowie organów ściągania, m. in. Policji, Straży Granicznej) z zakresu wspomnianego na wstępie, którzy podczas realizacji zadań służbowych mają lub mogą mieć do czynienia z fałszywymi dokumentami.  Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 04 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CLKP nie będą uwzględniane.