Szkolenie CEPOLU dla ekspertów z zakresu wykorzystania otwartych źródeł w prowadzeniu wywiadu kryminalnego

Data publikacji: 26.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów z zakresu wykorzystania otwartych źródeł w prowadzeniu wywiadu kryminalnego – „Open Sources Intelligence”. Szkolenie odbędzie się na Cyprze (Nikozja) w dniach 23 – 27 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze (śledztwa/dochodzenia) oraz realizujący zadania w ramach wywiadu i analizy kryminalnej w tym zakresie w zakresie. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 14 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji nie będą uwzględniane.