Szkolenie CEPOLu dla ekspertów zajmujących się oszustwami podatkowymi i akcyzowymi – „Excise fraud”

Data publikacji: 26.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on – line) dla ekspertów zajmujących się oszustwami podatkowymi i akcyzowymi – „Excise fraud”. Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniach 15 września - 06 października 2017 r. (planowana jest około 1 godzina dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci zajmujących się oszustwami podatkowymi i akcyzowymi. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację (kandydacie będą proszeni o napisanie krótkiego, profesjonalnego CV w języku angielskim).

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 08 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP nie będą uwzględniane.