Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie prowadzenia poszukiwań celowych osób zaginionych – poszukiwania prowadzone na poziomie międzynarodowym - „ENFAST

Data publikacji: 27.07.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie prowadzenia poszukiwań celowych osób zaginionych – poszukiwania prowadzone na poziomie międzynarodowym - „ENFAST - European Network on Fugitive Active Search Teams”. Szkolenie odbędzie się w Niemczech (Münster) w dniach 18 – 20 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci – funkcjonariusze Policji, realizujący zadania z zakresu prowadzenia poszukiwań celowych.  Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 03 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP lub CBŚP nie będą uwzględniane.