Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie przestępczości ekonomicznej – „Financial Investigation”

Data publikacji: 02.08.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie przestępczości ekonomicznej – „Financial Investigation”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym – Lido di Ostia) w dniach 03 - 05 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - przedstawiciele organów ścigania posiadający co najmniej 5-letnim doświadczenie w zakresie realizacji postępowań ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 08 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KG i CBŚP nie będą uwzględniane.