Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie postępowań finansowych w powiązaniu z ułatwianiem/organizacją nielegalnej imigracji

Data publikacji: 02.08.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie postępowań finansowych w powiązaniu z ułatwianiem/organizacją nielegalnej imigracji – „Financial investigation in relation to the facilitation of irregular migration”. Szkolenie odbędzie się w Finlandii (Tampere) w dniach 10 - 12 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci – funkcjonariusz organów ścigania zajmujący się śledztwami i/lub gromadzeniem informacji wywiadowczych na temat przemytu migrantów na dużą skalę. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 16 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KG i CBŚP nie będą uwzględniane.