Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zagrożeń spowodowanych gwałtownymi atakami w miejscach publicznych (strzelaniny w wyniku amoku)

Data publikacji: 25.08.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zagrożeń spowodowanych gwałtownymi atakami w miejscach publicznych (strzelaniny w wyniku amoku) „Violent attacks against public (amok shootings)”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 8 – 11 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci – funkcjonariusz organów ścigania odpowiedzialni za eliminację tego typu zagrożeń, przedstawiciele prowadzący śledztwa w tym zakresie oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Prewencji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 1 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Biura Prewencji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nie będą uwzględniane.