Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Data publikacji: 25.08.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych - „Management of Emergency situation”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 9 – 12 października 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia jak wspomniano powyżej, stanowić będą eksperci służb pierwszego reagowania na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym, w tym w szczególności organy odpowiedzialne za reagowanie na zagrożenia masowego rażenia (CBRN). Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Prewencji KGP i Głównego Sztabu Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Biura Prewencji KGP i Głównego Sztabu Policji nie będą uwzględniane.