Szkolenie CEPOLu (online) dla ekspertów z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych w zakresie zapobiegania korupcji – „Investigating and Preventing Corruption”.

Data publikacji: 28.08.2017

Szkolenie odbędzie się w formule online, w dniach 23 października – 3 listopada 2017 r. (planowana jest około 1 godzina dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci – funkcjonariusze prowadzący działania zapobiegawcze i przeciwdziałające korupcji. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.
Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa:  Biura Kryminalnego KGP i Biura Spraw Wewnętrznych KGP nie będą uwzględniane.