Szkolenie CEPOLu (online) dla ekspertów z zakresu prowadzenia przekrojowych postępowań odnoszących się do cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwa cybernetycznego

Data publikacji: 30.08.2017

„Cross-cutting aspects of cyber investigations - Cybercrime and cybersecurity (with Europol/EC3, ECTEG)”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 6 – 8 grudnia 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - wyżsi rangą funkcjonariusze posiadający doświadczenie w zakresie spraw z obszaru cyberprzestępczości. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 14 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji nie będą uwzględniane.