Szkolenie CEPOLu (online) dla ekspertów z zakresu analizy strategicznej dot. rynku narkotykowego i powiązanej z nią przestępczości

Data publikacji: 01.09.2017

W ramach CEPOLu organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu analizy strategicznej dot. rynku narkotykowego i powiązanej z nią przestępczości - „DRUG MARKETS AND DRUG-RELATED CRIME - STRATEGIC ANALYSIS”. Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniach 13 - 30 listopada 2017 r. (planowana jest około 1 godzina dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. szkolenia stanowić będą eksperci – funkcjonariusze specjalizujący się w operacjach związanych z handlem narkotykami, dochodzeniami i analizą wywiadu. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji nie będą uwzględniane.