Szkolenie CEPOLU (online) dla ekspertów z z zakresu postępowań finansowych i odzyskiwania mienia w kontekście handlu ludźmi

Data publikacji: 04.09.2017

W ramach CEPOLu organizowane jest szkolenie dla z z zakresu postępowań finansowych i odzyskiwania mienia w kontekście handlu ludźmi – „Financial investigations and asset recovery for THB investigations”.

Szkolenie odbędzie się w formule online, w dniach 13 - 30 listopada 2017 r. (planowana jest około 1 - 1,5 godziny dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. szkolenia stanowić będą eksperci – funkcjonariusze zajmujący się przestępstwami w obszarze handlu ludźmi (THB), urzędnicy uczestniczący w dochodzeniach finansowych z wiedzą zawodową i doświadczeniem w zakresie zwalczania handlu ludźmi, a także prokuratorzy i sędziowie zajmujący się sprawami w ww. zakresie. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji nie będą uwzględniane.