Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Konferencja CEPOLu dotycząca innowacji w zakresie egzekwowania prawa

Zamieszczony Data publikacji 20.09.2017

W ramach CEPOL organizowana jest konferencja naukowo-badawcza dotycząca innowacji w zakresie egzekwowania prawa, pt. "Innovation in Law Enforcement". Konferencja odbędzie na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 28 - 30 listopada 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą wyżsi rangą przedstawiciele organów egzekwowania prawa, wykładowcy zajmujący się prowadzeniem szkoleń oraz funkcjonariusze mający wpływ na wypracowanie nowych, innowacyjnych metod oraz technik. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 5 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Gabinetu KGP, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP, Szkół Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 25 września 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Gabinetu KGP, BKSiOP KGP, BŁiI KGP, Szkół Policji, WSPol w Szczytnie oraz CLKP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj