Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów zajmujących się kwestiami radykalizacji

Zamieszczony Data publikacji 27.10.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów zajmujących się kwestiami radykalizacji, pn. „Radicalization – Opportunities for Prevention”. Szkolenie odbędzie się w Belgii (Bruksela) w dniach 11–15 grudnia 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania, których działania mają na celu wczesne wykrywanie potencjalnych źródeł radykalizacji, dbając przy tym o respektowanie praw człowieka. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 8 listopada 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj