Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie Cepolu (on-line) w zakresie wykorzystanie mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa

Zamieszczony Data publikacji 06.11.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie w zakresie wykorzystanie mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa – „Social Media – advanced - Implications in Law Enforcement”. Szkolenie odbędzie się w formule on-line, w dniach 20 listopada - 1 grudnia 2017 r. (planowane jest około 1 – 1,5 godziny dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową stanowić będą wyżsi rangą przedstawiciele organów egzekwowania prawa zainteresowani koncepcją wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 2 kandydatów oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Komunikacji Społecznej KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 8 listopada 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BKS KGP, BdWzC KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj