Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Implementation”

Data publikacji: 20.02.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Implementation”. Szkolenie odbędzie się w Niemczech (Trier) w dniach 17 - 20 kwietnia 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci służb egzekwowania prawa oraz prokuratorzy/sędziowie biorący udział w dochodzeniach poważnych przestępstw na obszarze UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 lutego 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.