Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie obserwacji transgranicznej

Data publikacji: 01.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie obserwacji transgranicznej „Cross-border surveillance”. Szkolenie odbędzie się w Chorwacji (Zagrzeb) w dniach 15 -18 maja 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą kierownicy oraz operatorzy zespołów zajmujących się obserwacją transgraniczną w skali międzynarodowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 marca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.