Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego użycia kryptowalut

Data publikacji: 02.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego użycia kryptowalut, pn. – „Bitcoins And Cryptocurrencies – Prevention Of Illegal Use”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 22 – 25 maja 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości w zakresie wykorzystania kryptowalut, jak również innych obszarów cyberprzestępstw, m. in. nielegalnego handlu bronią, narkotyków oraz płatności w sieci. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestepczością KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 marca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.