Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów zajmujących się oszustwami podatkowymi i akcyzowymi

Zamieszczony Data publikacji 19.03.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on – line) dla ekspertów zajmujących się oszustwami podatkowymi i akcyzowymi – „Excise fraud”. Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w dniach 18 maja – 18 czerwca 2018 r. (planowane jest około 1 - 2 godzin dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci zajmujący się oszustwami podatkowymi i akcyzowymi. Celem przedsięwzięcia będzie m. in. poszerzanie wiedzy na temat stosowania analizy wywiadu kryminalnego i techniki dochodzeniowej w zwalczaniu oszustw podatkowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 6 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj