Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu w formule on-line z zakresu policyjnego języka angielskiego na poziomie B1

Zamieszczony Data publikacji 24.06.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie z zakresu policyjnego języka angielskiego na poziomie B1 pn. "Police English Language Online Course". Szkolenie odbędzie się w dniach 9 września – 31 października 2019 roku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w całości w formie nauczania na odległość.

Ten kurs on-line jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników organów ścigania z państw członkowskich UE, których stanowisko pracy i obowiązki wymagają używania języka angielskiego w ramach transgranicznej współpracy policyjnej.

Kurs będzie realizowany w trybie samokształcenia kierowanego w języku angielskim (nauka we własnym zakresie oraz zajęcia on-line). Kurs będzie trwał przez okres 8 tygodni. Przewidywany wkład pracy ze strony każdego uczestnika wynosi około 12-15 godzin tygodniowo. Każdy uczestnik sam decyduje o porze dnia, podczas której wykona zadania zlecone w trakcie realizacji kursu.

Uczestnik kursu powinien dysponować komputerem, zestawem słuchawkowym z mikrofonem, połączeniem z siecią Internet oraz pakietem MS Office zainstalowanym na komputerze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biur KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, WSPol w Szczytnie, Szkół Policji, CSP w Legionowie, Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, oraz Komend Wojewódzkich/Stołecznej. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 5 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj