Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dotyczące białego wywiadu/dowodów cyfrowych/technik szyfrowania wykorzystywanych przez sprawców czynów o charakterze terrorystycznym

Zamieszczony Data publikacji 02.09.2019
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla funkcjonariuszy organów ścigania pn. „Open Source Intelligence /E-evidence/Encryption Technologies used to facilitate Terrorism". Szkolenie jest organizowane we współpracy z Europol i odbędzie się w Holandii (Amsterdam) w terminie 11-15 listopada 2019 r.

Grupą docelową szkolenia będą funkcjonariusze oraz pracownicy organów ścigania zajmujący się prowadzeniem postępowań w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz inni funkcjonariusze państwowi, sędziowie i prokuratorzy.

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności związanych z technikami i metodologią prowadzenia białego wywiadu. Zajęcia obejmować będą także zagadnienia dotyczące korzystania z platformy SIRIUS i oferowanych przez nią narzędzi służących do gromadzenia i przetwarzania jawnych oraz niejawnych informacji pochodzących od dostawców usług internetowych lub pozyskanych z mediów społecznościowych oraz komunikatorów. Kurs przewiduje też zaznajomienie uczestników z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi regulującymi pozyskiwania informacji on-line na potrzeby prowadzonego postępowania, zasadami klasyfikowania takich informacji i przekształcania ich w materiał dowodowy zgodnie z zasadami Konwencji o Cyberprzestępczości. Przewidziano ponadto omówienie technik wykrywania i usuwania materiałów propagujących terroryzm z sieci Internet oraz zagadnień związanych z technologią block-chain, kryptowalutami i siecią Darknet. 

Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, BdWzC KGP, BWiIK KGP, BK KGP.  

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 16 września 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj