Informacyjny Serwis Policyjny

Kurs CEPOL dot. problematyki prania pieniędzy

Zamieszczony Data publikacji 02.09.2019
W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony problematyce prania pieniędzy (tłum z jęz. ang. Money laundering).Ww. szkolenie odbędzie się w Rzymie w dniach 19-22 listopada br., jego organizatorem będzie włoska Szkoła Służb Podatkowych (Guardia di Finanza). Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie jw., ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z realizacją postępowań o charakterze transgranicznym, finansowania terroryzmu, wykorzystania Darknetu oraz obiegu kryptowalut przez środowiska przestępcze, jak również roli instytucji międzynarodowych i agencji UE w zwalczaniu ww. procederu.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE oraz państw trzecich, specjalizujący się w ww. zakresie oraz posługujący się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. Może to być również kadra kierownicza nadzorująca bezpośrednio realizację postępowań w ww. obszarze. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie co najmniej 3-5 letniego doświadczenia w zakresie prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów. Decyzję w sprawie zakwalifikowania się uczestników podejmie manager szkolenia na podstawie CV.

Koszty przelotu, transportu lokalnego, zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Jednostka macierzysta pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, BK KGP oraz Biura Cyber KGP, wśród podległych f-szy nabór prowadzą również Dyrektor Biura Kadr ABW, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości KAS MF oraz Dyrektor BWM Prokuratury Krajowej.  

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 13 września 2019 r. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj