Kurs „Firearms” - poświęcony broni palnej

Data publikacji: 06.04.2016

W dniach 20-23.06.2016r. w Lizbonie w Portugalii w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL odbędzie się kurs poświęcony broni palnej (z j. ang. „Firearms”), w szczególności zagadnieniom dot. legislacji w państwach członkowskich UE, zwalczania handlu bronią oraz wymianie informacji.

Grupę docelową stanowić mają wyżsi rangą oficerowie służb bezpieczeństwa publicznego piastujący kierownicze stanowiska, mający wpływ na uregulowania krajowe w zakresie broni palnej; posługujący się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Organizatorzy ww. przedsięwzięcia zobowiązani są do sfinansowania kosztów związanych z przelotem, transportem lokalnym, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uczestników. Jednostka wysyłająca pokrywa koszt częściowej diety żywieniowej, tzw. kieszonkowe.

Dobór uczestników szkolenia pozostaje w gestii CBŚP (tel. 226015215, 226013206), CLKP (tel. 226015519 ), Gabinetu KGP (tel. 226012734)