CEPOL: 2-etapowe szkolenie dla kadry strategiczno-decyzyjnej

Data publikacji: 07.04.2016

W ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) planowane jest 2-etapowe szkolenie dot. zarządzania, skierowane do przyszłej kadry kierowniczej (tłum. z jęz. ang. European police leadership - future leaders). Ww. szkolenie odbędzie się w siedzibie CEPOL w Budapeszcie w dniach 6-10 czerwca oraz 12-16 września br. Od uczestników oczekuje się udziału w obu częściach szkolenia (brak jest możliwości delegowania innego przedstawiciela w zastępstwie).

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będzie przyszła kadra strategiczno-decyzyjna policji państw członkowskich UE, agencji UE  oraz państw trzecich (komendanci, dyrektorzy biur itp.). Wskazane osoby powinny posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz wywiązywanie się zadań pisemnych powierzonych do realizacji przez organizatorów szkolenia. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

 

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Gabinetu KGP.