CEPOL: Kurs dot. przestępstw z nienawiści

Data publikacji: 18.04.2016

W ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) planowany jest kurs poświęcony problematyce przestępstw z nienawiści (tłum. z jęz. ang. Hate crimes). Ww. szkolenie odbędzie się w Zagrzebiu w dniach 4-7 lipca br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele policji państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

 

Koszty zakwaterowania, transportu lokalnego oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP.