CEPOL: Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa

Data publikacji: 27.04.2016

W ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL w dniach 27 czerwca - 1 lipca 2016 r. w Wielkiej Brytanii (Manchester ), odbędzie się kurs pn. „Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organy egzekwowania prawa” (Social Media Implications in Law Enforcement)

Grupę docelową stanowić będą wyżsi rangą przedstawiciele organów egzekwowania prawa zainteresowani koncepcją wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych w ramach postępowań przygotowawczych oraz innych procedur (np. prewencyjnych, operacyjno-śledczych) – posługujący się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Organizatorzy pokrywają koszty przelotu, transportu lokalnego, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników. Jednostka wysyłająca ponosi koszt częściowej diety żywieniowej, tzw. kieszonkowe.

 

Dobór uczestników na szkolenie pozostaje w gestii BK KGP, BWiIK, CBŚP.