CEPOL: Szkolenie dla wykładowców – operatorów systemów SIS II, VIS, Eurodac IT

Data publikacji: 27.04.2016

W ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL w dniach 21-22 czerwca 2016 r. w Estonii (Tallin), odbędzie się kurs pn. „Szkolenie dla wykładowców – operatorów Systemu Informacyjnego Schengen II (SIS II), Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz Europejskiego Zautomatyzowanego System Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac)” (Train the trainers – SIS II, VIS, Eurodac IT operators)

Grupę docelową stanowić będą doświadczeni administratorzy/operatorzy SIS II, VIS i Eurodac, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje w zakresie multiplikowania zdobytej wiedzy – posługujący się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Organizatorzy pokrywają koszty przelotu, transportu lokalnego, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników. Jednostka wysyłająca ponosi koszt częściowej diety żywieniowej, tzw. kieszonkowe.

Dobór uczestników na szkolenie pozostaje w gestii BMWP KGP, BWiIK KGP oraz CLKP