Etyka zawodowa

Roman Rauhut

Okładka Niniejsze opracowanie jest materiałem pomocniczym, skierowanym do słuchaczy kursów podstawowych. Z pewnością każdy zauważy, że różni się ono od innych tego typu pozycji dostępnych na rynku. Nie ma tu działu poświęconego historii etyki, opisów szkół, kierunków badań i systematyki poszczególnych koncepcji. Dlaczego? Powód jest prosty. Celem przedmiotu „Etyka zawodowa policjanta” jest zapoznanie funkcjonariusza z zasadami, które w Policji obowiązują oraz wyjaśnienie ich znaczenia i istoty. Rzeczywistym celem jest zatem uświadomienie policjantom wagi tych zasad i uzasadnienie ich w taki sposób, aby przyjęli je jako swoje zasady.

Pliki do pobrania