Kryminalistycznno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia

Leszek Bieliński, Wojciech Miś

Opracowanie poświęcone jest problematyce zabezpieczania różnego rodzaju śladów na miejscu zdarzenia. Autorzy przedstawiają przykładowe algorytmy czynności związanych z ich zabezpieczaniem. Publikacja w sposób praktyczny przedstawia zakres i kolejność wykonywanych czynności związanych i ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów. Cenną częścią pozycji jest również przedstawiony materiał poglądowy, uwzględniający przykłady prawidłowo zabezpieczonych śladów, jak również nieprawidłowości w tym zakresie. Przedstawiono zasady bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania oględzin. Adresatem publikacji są przede wszystkim policjanci służby dochodzeniowo-śledczej wykonujący samodzielnie czynności na miejscu zdarzenia. Publikacja jest również świetną pomocą dla słuchaczy podstawowych szkoleń zawodowych oraz słuchaczy odbywających szkolenia na kursach specjalistycznych w zakresie tematu kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia.

Pliki do pobrania