Zakres badań kryminalistycznych

Maria Kaczmarek, Leszek Koźmiński

Pozycja przeznaczona jest dla wszystkich policjantów, a w szczególności dla prowadzących postępowania przygotowawcze. Publikacja pozwala zapoznać się lub przypomnieć sobie zakres możliwości badawczych współczesnej kryminalistyki. Ułatwia określenie celów powołania biegłego i pomaga we właściwym formułowaniu stawianych w postanowieniu pytań. Rozdziały opracowania zostały dostosowane do poszczególnych dziedzin kryminalistyki, według tego samego schematu: określenie zakresu wykonywanych badań i prezentacja przykładowych pytań do biegłego. Autorski wybór literatury przedmiotu pozwala na poszerzenie i pogłębienie własnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kryminalistyki. W aneksie do niniejszego opracowania zaprezentowano dwa wzorcowo wypełnione druki postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

Pliki do pobrania