Fonoskopia

Alicja Malanowicz, Leszek Koźmiński

Publikacja ta jest przedstawieniem najważniejszych aspektów fonoskopii z punktu widzenia techniki kryminalistycznej. Autorzy - podinsp. Alicja Malanowicz - ekspert fonoskopii w Wydziale Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji i nadkom. Leszek Koźmiński – młodszy wykładowca w Zakładzie Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile, w zwięzłej formie połączyli aspekty praktyczne i dydaktyczne tego typu opracowań, uwzględniając przede wszystkim współczesny stan policyjnej fonoskopii. W założeniu publikacja ta w pierwszej kolejności skierowana jest do szerokiego grona policjantów służby kryminalnej, zajmujących się zarówno postępowaniami przygotowawczymi, jak i pracą operacyjno-rozpoznawczą. Nie ograniczając jednak kręgu odbiorców, wydawnictwo to znakomicie poszerzyć może wiedzę policjantów wszystkich pozostałych służb, w tym prewencyjnej, techniki kryminalistycznej i wspomagającej. Pozycja ta omawia pojęcie fonoskopii, śladu fonoskopijnego oraz prezentuje rodzaje badań fonoskopijnych. Znajdziemy tutaj także informacje o zasadach zabezpieczania materiału dowodowego do badań, a także postępowania z nim w celu uzyskania opinii biegłego.

Pliki do pobrania