Sytuacje kryzysowe

Zdzisław Kozłowski, Wojciech Nosek

Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zdarzeń, spowodowanych siłami natury lub awariami technicznymi, a także wynikających z działań zbrojnych. Dobrze zorganizowane społeczeństwo przygotowane jest do funkcjonowania w różnych sytuacjach, natomiast obowiązkiem administracji publicznej jest posiadanie ściśle zgodnych do każdej sytuacji rozwiązań systemowych, tj. odpowiedniego prawa oraz sił i środków, pozwalających na skuteczne zarządzanie kryzysowe. Autorzy poruszają w publikacji m.in. różne formy organizacyjne działań policyjnych oraz zadania Policji wykonywane w warunkach katastrofy, klęski żywiołowej oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

Pliki do pobrania