Chemiczne środki obezwładniające

Zdzisław Kozłowski

Niniejsze opracowanie ma na celu zapoznanie z zagadnieniami dot. chemicznych środków obezwładniających, urządzeń technicznych służących do miotania granatów i innych ładunków oraz środków pola walki używanych podczas zespołowych działań pododdziałów Policji. Istniejące opracowania na ten temat są w dużej części zdezaktualizowane, dotarcie do tekstów źródłowych (instrukcji i zarządzeń) utrudnione, a opieranie się na nich daje wiedzę rozdrobnioną i uszczegółowioną. Biorąc pod uwagę wskazane przesłanki, autor ma nadzieję, że materiały zamieszczone w niniejszej pozycji okażą się pomocne nie tylko dla słuchaczy, ale również dla prowadzących zajęcia z tej tematyki oraz będą dobrym uzupełnieniem dla policjantów chcących poszerzyć swoją wiedzę zawodową.

Pliki do pobrania