Pałka teleskopowa

Piotr Sochacki, Krzysztof Plombon

Poradnik zawodowy dla słuchaczy i nauczycieli pt. „Pałka teleskopowa” jest ogólnym zbiorem treści programowych z zakresu wiadomości i umiejętności posługiwania się pałką teleskopową na poziomie szkolenia podstawowego. Materiał ten adresowany jest do słuchaczy i nauczycieli szkół policyjnych, natomiast jego zadaniem jest pomoc w utrwaleniu i doskonaleniu umiejętności nabytych podczas szkoleń zawodowych. W przewodniku zrezygnowano z wielorodności technik, ograniczając się do tych, które są proste, skuteczne i prawnie dozwolone.

Pliki do pobrania