Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Sławomir Butkiewicz

Sławomir Butkiewicz - autor niniejszej publikacji - jest instruktor pierwszej pomocy, i z tej perspektywy oraz z punktu widzenia policjanta, przybliża on czytelnikowi obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W zwięzły i przejrzysty sposób zaprezentował także kwestie związane z reanimacją i resuscytacją. Z lektury można również dowiedzieć się o tym, jak pomóc innym w sytuacji krwotoku, urazu, oparzenia, udaru, wypadku komunikacyjnego i wielu innych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu poszkodowanego.

Pliki do pobrania